thecelebrationsandeventsfactory.eu

Ook vragen wij u samen met de betaling van het voorschot de geldende algemene voorwaarden ondertekend terug te sturen.

Te betalen voorschot:

Diners / Feesten / Recepties / Seminaries / Evenementen tot 30 personen: € 350,00

Diners / Feesten / Recepties / Seminaries / Evenementen van 30 tot 100 personen: € 750,00

Diners / Feesten / Recepties / Seminaries / Evenementen van meer dan 100 personen: € 1500,00

Bij annulering door de klant wordt het voorschot behouden als schadevergoeding

Het saldo van uw evenement is betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst van uw factuur.

Algemeen:

Het definitieve aantal personen kan tot 3 dagen voor het evenement worden gewijzigd.

Wij zijn genoodzaakt latere annuleringen aan te rekenen.

Al onze prijzen zijn inclusief 12% & 21% BTW (tenzij anders vermeld in uw offerte!!!)

Onze prijzen en offertes blijven,tenzij in de offerte anders vermeld, 2 weken geldig.

Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst.

De Klant                                                        The Celebrations And Events Factory BVBA

Naam

Evenement op datum

Datum en handtekening

Voorschotten en betalingen:

Voor de Vlaamse Overheid dienen geen voorschotten te worden voldaan.

Uw reservatie wordt pas aanvaard en definitief na het betalen van een voorschot.  Het voorschot dient binnen de 8 dagen,nadat u uw reservatie aan ons heeft doorgegeven, betaald te zijn.

Dit gebeurt bij voorkeur per overschrijving op rekening van The Celebrations And Events Factory BVBA, Handelslei 6 te 2960 St. Job In’t Goor.

Rekeningnummer KBC BE96 7310 1823 9005 -  SWIFT CODE KREDBEBB

en dit met vermelding van uw naam en datum van het evenement.

Gelieve de facturatiegegevens, eventueel afwijkend van deze op uw bestelbon, door te geven vóór uw evenement plaatsvindt. Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd.

Nadien behouden wij het recht voor om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn, of na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende taksen en/of de uurlonen in de horeca.

Voor akkoord:                                              Voor akkoord: